Chociaż firmy Compin-Fainsa są silnie ugruntowane w swoim regionie, organizacja grupy dąży do większej konwergencji: zespoły sprzedaży, finansów i badań i rozwoju współpracują ze sobą. Dzielą się metodami i procesami pracy, zachowując swoje indywidualne mocne strony w skali lokalnej lub międzynarodowej.

Proces i standardy grupy są ujednolicone. Zasady zarządzania są takie same; KPI, cele i wyniki są udostępniane co miesiąc zespołom i lokalnym zakładom.

Taka organizacja pozwala na wzrost konkurencyjności, a klienci mogą to zobaczyć na co dzień. Każda informacja zwrotna dotycząca projektu jest wykorzystywana najlepiej, aby móc się nią podzielić i dać naszym klientom najlepsze rozwiązania techniczne i logistyczne. Niezależnie od produktu oferujemy wyjątkową jakość usług.