Innowacje, badania i rozwój mają fundamentalne znaczenie w strategii Grupy.

Strategia ta została z czasem wzmocniona dzięki ciągłemu koncentrowaniu się na troskach naszych klientów, ale także dzięki analizie rosnących oczekiwań podróżnych.

To podejście do innowacji jest zorganizowane na poziomie Grupy, z dedykowanymi zasobami i zarządzaniem, przydzielonym budżetem, szybko rosnącym z roku na rok i monitorowanym na najwyższym poziomie Spółki, obejmującym funkcje operacyjne, a także sprzedaż, badania, zakupy lub zarządzanie.

Naszym celem jest ciągłe innowacje oraz poszukiwanie rozwiązań technicznych i przemysłowych, które tworzą wartość dodaną dla naszych klientów, gwarantując jednocześnie zgodność z najwyższymi standardami.

Nasze liczne patenty i zarejestrowane projekty w różnych obszarach geograficznych świata świadczą o naszym potencjale badawczym, naszej zdolności do wprowadzania innowacji, aby towarzyszyć naszym klientom zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami rynków.