Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Compin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-636) przy ul. Jędrzejowskiej 79, NIP: 947 194 23 21, e-mail: mdolacinski@compin.com.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w celu wykonywania umowy, zamówień, dokonania rezerwacji i spełnienia innych powinności w relacjach gospodarczych.

Dane zostały podane lub uzyskane dobrowolnie, zaś ich odbiorcami mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość, biura prawne i inne uprawnione podmioty.

Dane są przetwarzane do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, bądź upływu innych prawnie uzasadnionych terminów przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także spełnienia prawa do przenoszenia danych, czy wniesienia skargi do PUODO. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać do administratora danych.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w siedzibie Compin Polska Sp. z o.o. lub może zostać udostępniona na Pani/Pana żądanie.

Niniejsza korespondencja jest przeznaczona wyłącznie do użytku wymienionego odbiorcy. Jest poufna i zastrzeżona. Jeśli nie są Państwo odbiorcami wymienionymi w nagłówku, prosimy przyjąć do wiadomości, że nie wolno bez upoważnienia przeglądać, ujawniać, kopiować lub wykorzystywać treści niniejszej korespondencji. Jeśli otrzymali Państwo pomyłkowo niniejszą korespondencję, uprzejmie prosimy o natychmiastowe jej skasowanie.